noclegi    imprezy    widowiska

 ogloszenie160819

najblizsze napis

 

turryc019


szlak

tripadvisor logo vector 01

 

GdzieWesele.pl poleca banner na stronę

Ogłoszenie nr 584994-N-2019 z dnia 2019-08-09 r.


Zamek-Grodziec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH NA ZAMKU GRODZIEC POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ W GÓREJ SALI (KSIĄŻĘCEJ) ORAZ WYKONANIE WRÓT BRAMY NA PODZAMCZU I ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABEZPIECZENIU MURU LAPIDARIUM II ETAP: ZABEZPIECZENIE MURU LAPIDARIUM
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Załączniki:

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załączniki 1-6 do SIWZ

Załącznik 7 do SIWZ

Załącznik 8 do SIWZ

Załącznik 9 do SIWZ

 

--------------------------------------

Zagrodno, dnia 1 sierpnia 2019 r.

 ZG.271.2.2019

                                                                                                             

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Ogłoszenie nr 572319-N-2019 z dnia 2019-07-11 r. Zamek-Grodziec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH NA ZAMKU GRODZIEC POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ W GÓREJ SALI (KSIĄŻĘCEJ) ORAZ WYKONANIE WRÓT BRAMY NA PODZAMCZU I ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABEZPIECZENIU MURU LAPIDARIUM II ETAP: ZABEZPIECZENIE MURU LAPIDARIUM, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamawiający Zamek Grodziec Sp. z o.o. działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z dyspozycją ww. przepisu postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie tj. do dnia 31.07.2019 r. do godz. 09:00 nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

 

(-) Piotr Janczyszyn

Prezes Zamek Grodziec Sp. z o.o.

 

 --------------------------------------

 

 

Ogłoszenie nr 572319-N-2019 z dnia 2019-07-11 r.

 

Zamek-Grodziec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

PRZEPROWADZENIE PRAC KONSERWATORSKICH NA ZAMKU GRODZIEC POLEGAJĄCYCH NA WYMIANIE STOLARKI OKIENNEJ W GÓREJ SALI (KSIĄŻĘCEJ) ORAZ WYKONANIE WRÓT BRAMY NA PODZAMCZU I ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ZABEZPIECZENIU MURU LAPIDARIUM II ETAP: ZABEZPIECZENIE MURU LAPIDARIUM
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Załączniki:

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załączniki 1-6 do SIWZ

Załącznik 7 do SIWZ

Załącznik 8 do SIWZ

Załącznik 9 do SIWZ

 

Aktualizacja z dnia 24.07.2019 r.:

Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia nr 540152954

SIWZ (Aktualizacja

Załączniki 1-6 do SIWZ (Aktualizacja)

Załącznik 7 do SIWZ (Aktualizacja)