Zakończono remont dachu zamkowej Starej Wieży!

Prace remontowo-konserwatorskie na zamku grodziec

W listopadzie 2020 roku zakończyły się prace remontowo-konserwatorskie na Zamku Grodziec, które swoim zasięgiem objęły m.in. dach Starej Wieży.

Prace polegały na naprawie uszkodzonych elementów głównych konstrukcji wieży wraz z oknami połaciowymi oraz wykonaniu nowego pokrycia dachu. Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe, ciesielskie, ceramicznego pokrycia dachu, a także przeprowadzenie instalacji odgromowej.

Teraz jest przede wszystkim bezpiecznie i pięknie!