Duże inwestycje i remonty. Za nami rekordowy rok

2023 rok w Zamku Grodziec obfituje w inwestycje, remonty i działania, które pozwalają zabezpieczyć zabytkowy obiekt przed upływającym czasem, przyciągnąć turystów i przypominać o pięknej historii twierdzy.

11 grudnia 2023 w Zamku Grodziec odbyło się uroczyste oddanie do użytku przejścia nad suchą fosą. Ten element zamkowego anturażu przeszedł kapitalny remont, a jego celem było odtworzenie przejścia zdobiącego średniowieczną twierdzę po pracach prowadzonych przez Bodo Ebhardta w latach 1906-1908.  

Efektem przeprowadzonych prac jest nie tylko poprawa estetyki i dbałość o ważny aspekt historii twierdzy na wygasłym wulkanie. To również wzrost komfortu i bezpieczeństwa turystów coraz liczniej odwiedzających Zamek Grodziec.

Ale to nie jedyna inwestycja, jaką może pochwalić się twierdza na wygasłym wulkanie.

„2023 rok był niezwykle intensywny dla Zamku Grodziec, upłynął pod znakiem wielu ciekawych wydarzeń kulturalnych, wielu imprez. Turyści mogli skorzystać z bardzo bogatej oferty. 2023 przyniósł też remonty oraz prace konserwatorskie, na które tak naprawdę czekaliśmy od lat. Zostało wyremontowane przejście nad suchą fosą w bramie głównej. Teraz mamy szerokie przejście, uruchomiliśmy też dodatkowe wejście, co usprawni przejście podczas dużych wydarzeń. Do tego zrobiliśmy remont poszycia dachowego wieżyczki nad przejściem w bramie wejściowej. Wykonaliśmy trzy przęsła balustrad na tarasie palatium, dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, za co serdecznie dziękuję. Do tego też udało się wyremontować i wzmocnić konstrukcję komina na starej wieży Zamku Grodziec. To też było bardzo ważne zadanie, które wymagało szybkiej interwencji. Udało się to przeprowadzić sprawnie, dzięki wsparciu fundacji KGHM Polska Miedź, za co ogromnie dziękuję. Do tego też wsparcie EFRROW w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wsparcie LGD Partnerstwo Kaczawskie – środki na remont portalu w wejściu do palatium. To również były długotrwałe prace konserwatorskie, które wymagały naprawdę dużego zaangażowania i ręki konserwatorskiej”

– podsumowuje Prezes Zamku Grodziec Mariusz Garbera.

Pół miliona złotych na inwestycje

Ogromne inwestycje nie mogłyby być realizowane bez wsparcia z zewnątrz. Wszelkie prace i remonty przeprowadzone w zamku opiewają na kwotę ponad pół miliona złotych.

„Dziękuję turystom, którzy przychodząc do Zamku Grodziec, chwalili z jednej strony, to co się dzieje, z drugiej strony byli bardzo cierpliwi. W jednych miejscach występowały utrudnienia, w innych rusztowania. Turyści przyjeżdżali, mówili że dzieje się coś dobrego i chcą to wspierać. Za co Wam Drodzy Turyści, po całym trudnym roku serdecznie dziękuję. Chylę czoła również przed pracą i wsparciem Wójt Gminy Zagrodno Panią Karoliną Bardowską. Dziękuję za wsparcie przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Pozyskaliśmy blisko 180 000 zł, a prace konserwatorskie, remonty czy roboty budowlane, które w tym roku przeprowadziliśmy w naszym zabytkowym Zamku Grodziec, opiewają na ponad 550 tysięcy złotych. To są ogromne przedsięwzięcia. Nie wiem, czy mają odzwierciedlenie w przeszłości, na pewno mają odzwierciedlenie w przyszłości. Będziemy się starać, żeby to jeszcze pomnażać i zwiększać”

– dodaje Prezes Zamku Grodziec Mariusz Garbera.

Zamek Grodziec to centrum kultury Gminy Zagrodno

20% więcej turystów, nowe imprezy, nowe przedsięwzięcia, goście i projekty, szereg zniżek, tysiące pomysłów  – taki jest bilans mijającego już roku.

 „Już półtora roku mam okazję współpracować z nowym prezesem Zamku Grodziec, z Panem Mariuszem Garberą, który ma milion własnych pomysłów, za którymi naprawdę trudno nadążyć.  Zamek Grodziec stał się pędzącą lokomotywą, którą trudno byłoby teraz zatrzymać – i dobrze, bo wcale nie chcemy tego robić. 2023 kończymy z przytupem. Był to rok wytężonej pracy, wielu spotkań, wielu ustaleń. Rok obfitujący w imprezy, w wydarzenia kulturalne. Rok, który przyciągnął do naszego zamku 20% więcej turystów niż w roku poprzednim. Rok, w którym realizowano inwestycję, jakich do tej pory w Zamku Grodziec jeszcze nie było. Jestem ogromnie dumna z prezesa zarządu, z rady nadzorczej, z siebie również. Jest to nasza wspólna wytężona praca, bo działamy dla zamku, dla turystów i dla Mieszkańców Gminy Zagrodno. Piąty rok pracuję na to. Moim celem było m.in. to, aby Mieszkańcy utożsamiali się z Zamkiem Grodziec i również byli z niego dumni. Wprowadziliśmy zniżki dla Mieszkańców, wprowadziliśmy darmowe wejścia na niektóre imprezy. Widzimy ten dobry trend – naszych Mieszkańców na Zamku jest coraz więcej”

– mówi Wójt Gminy Zagrodno Karolina Bardowska.

Zamek Grodziec dla Gminy Zagrodno stanowi centrum kultury, w którym odbywają się ważne gminne wydarzenia, takie jak rozdanie stypendiów dla uczniów czy uroczystości związane z Dniem Nauczyciela. Intensywna współpraca pomiędzy Gminą a Zamkiem owocuje coraz lepszymi pomysłami, dzięki którym turyści coraz liczniej odwiedzają twierdzę na wygasłym wulkanie.

Na 2024 rok planów jest jeszcze więcej.