Pozyskane dotacje na inwestycje w 2023 r.

pozyskane dotacje

Zadania zrealizowane i realizowane w 2023 r.:

  • Remont poszycia dachowego wieżyczki w bramie wjazdowej Zamku Grodziec – 29 520 zł brutto
  • Rewaloryzacja i odtworzenie kamiennej balustrady tarasu pierwszego piętra – etap II – dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Dofinansowanie w wysokości 70 000 zł netto, wartość robót 98 000 zł netto
  • Zachowanie dziedzictwa kulturowego Krainy Wygasłych Wulkanów poprzez przeprowadzenie prac konserwatorskich na Zamku Grodziec, tj. piaskowcowego portalu wejścia głównego do palatium – maswerk z kartuszem herbowym – ze środków EFRROW w programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc finansowa w wysokości 54 500 zł netto, wartość robót 73 806,81 zł netto
  • Wzmocnienie konstrukcji komina na Starej Wieży Zamku Grodziec – darowizna z Fundacji KGHM Polska Miedź – wartość robót 48 300 zł netto
  • Remont przejścia nad suchą fosą w bramie głównej Zamku Grodziec – 299 676,60 zł netto, 172 800 zł pozyskanych środków.

549 303,41 zł netto łączna wartość robót budowlanych, konserwatorskich oraz remontowych przeprowadzonych w Zamku Grodziec w 2023 r.

Gmina Zagrodno otrzymała także promesę z tzw. Polskiego Ładu na 490 000 zł z przeznaczeniem na spoinowanie murów w Zamku Grodziec oraz 147 000 zł na remont wykuszu kaplicy w Zamku Grodziec.